Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BAZORO is gevestigd aan Anton Geesinkstraat 2 te Oldenzaal. E-mail: info@bazoro.nl KvK-nummer: 60427736
Artikel 1. Algemeen
1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van bazoro.nl.

1.2 Bazoro.nl heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2. Bestellen
2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij je daarvan op de hoogte. In dit geval kunt je de bestelling kosteloos annuleren. BAZORO zal je betaling retourneren binnen 2 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op je rekening bijgeschreven is.

2.2 Indien je een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dien je rekening te houden met een langere levertijd, je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

2.3 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door een e-mail te versturen naar info@bazoro.nl. Indien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten in rekening gebracht.

2.4 In geval van overmacht heeft BAZORO het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.

3.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

3.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, Vooruitbetaling, Paypal, Creditcard, Mistercash/Bancontact, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment Button of SOFORT Überweisung.

4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft BAZORO het recht deze producten niet te verzenden. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 5. Verzenden
5.1 Na ontvangst van betaling aan BAZORO zal je bestelling dezelfde werkdag, mits voorradig, aan onze koerier van PostNL worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij je afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door omstandigheden je bestelling later aan PostNL wordt aangeleverd. Wij brengen je hiervan op de hoogte.

5.2 De verzendkosten zijn voor bestellingen binnen Europa gratis.

5.3 Wanneer je ervoor kiest om je bestelling via brievenbuspost te laten verzenden dan is BAZORO niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij de koerier.

Artikel 6. Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 1 werkdag te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 2-5 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Ruilen en retourneren
7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 30 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 30 dagen is de koopovereenkomst bindend.

7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.

7.3 Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan BAZORO te retourneren, conform de door BAZORO verstrekte instructies.

7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.

7.5 Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan BAZORO, Anton Geesinkstraat 2, 7572 EG Oldenzaal, terug te zenden of te overhandigen. Wij dragen de kosten van de retourzending, dit geldt enkel voor verzendingen met postzegels, niet voor aangetekende verzendingen (rembours). BAZORO is niet aansprakelijk voor retourzendingen die niet aankomen.

7.6 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7.7 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal BAZORO het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen aan de klant terugbetalen op het Paypal account of de rekening waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op je rekening bijgeschreven is.

Artikel 8. Gebrekkig product
8.1 BAZORO verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.
Artikel 9. Garantie
9.1 BAZORO staat er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Voor al onze producten geldt de in Nederland wettelijke garantie van 6 maanden.

9.3 Indien je wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dien je contact op te nemen met info@bazoro.nl. Vermeldt duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum je het product gekocht hebt. BAZORO zal zorgdragen voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is.

9.4 Na beoordeling van je retour/klacht heeft BAZORO te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie of  een vervangend product zijn.

9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;
e. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd
f. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion;

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 BAZORO is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.

10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van BAZORO zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. BAZORO kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. BAZORO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan BAZORO verschuldigd is, heeft voldaan.
Artikel 12. Overmacht
12.1 In geval van overmacht is BAZORO niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via:info@bazoro.nl. Wij zullen dan z.s.m. op je klacht reageren.

13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14. Cadeaubonnen
14.1 Cadeaubonnen zijn éénmalig te gebruiken en niet in combinatie met andere aanbiedingen en kortingscodes.

14.2 Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.

14.3 Aankopen die zijn gedaan met een cadeaubon en vervolgens worden geretourneerd geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. Je zult een BAZORO shoptegoed ontvangen.

Artikel 15. Privacy
15.1 Indien je een bestelling plaatst bij BAZORO, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.

15.2 Indien je persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien je geen e-mail meer wenst te ontvangen kun je je afmelden via info@bazoro.nl.

Artikel 16. Copyright
16.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop Bazoro.nl, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.